Update #toekomstkvkg

Na onze persconferentie in februari werd er achter de schermen hard verder gewerkt. De gemeente Gooik zal in de komende weken een kunstgrasveld aanleggen dat wij als club kunnen huren. Op jaarbasis zal dit voor de club een investering betekenen van ongeveer € 17.000. Daarnaast financiert de club volledig met eigen middelen de bouw van nieuwe kleedkamers en een kantine. De kostprijs zal uiteindelijk wellicht rond de € 275.000 bedragen. Momenteel werd er al een € 230.000 verzameld.

Tussen april en mei werden de bomen gerooid en de kantine gesloopt op de voormalige terreinen van Verbroedering Strijland. Begin juni werden gelijktijdig de grondwerken uitgevoerd voor zowel het plein als de kantine. Vandaag werd de funderingsplaat voor de kantine gegoten. Hier kroop ongeveer 100m³ beton in. Voor het bouwverlof zullen ook de nodige wanden worden geplaatst zodat de firma Naessens vanaf 6 augustus in een tijdspanne van 2 weken de volledige industriebouw kan afwerken.
Voor het plein werd de teelaarde afgegraven en een deel van de leemgrond. Daarna werd er zand aangevoerd waarin reeds de drainage werd geplaatst.
Voor het bouwverlof zal de volledige fundering voor het kunstgrasveld klaar zijn. Nadat Willy Naessens de ruwbouw heeft uitgevoerd, zal de firma Stadsbader het kunstgrasveld met omheining en verlichting volledig verder afwerken. Het kunstgrasveld zelf zou tegen half september klaar moeten zijn.

Doordat de kantine en kleedkamers niet af geraken tegen de start van het seizoen, zullen de trainingen nog starten in Kester. Later zal er een juiste timing worden meegedeeld voor de verhuis.

    

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *