Achtergrond

Ontstaan van het project

KV KESTER-GOOIK is in 2012 ontstaan uit de fusie van VC Kester en SK Gooik. Sindsdien kende de club een gestage groei van het aantal actieve leden.

Als club in volle groei en bloei,  zagen we echter ook de concurrentie uit de omliggende gemeenten toenemen. zo zijn er in de ruime omgeving steeds meer clubs die vanuit de overheid de steun kregen voor de bouw van nieuwe kleedkamers met kantine en/of een synthetisch veld. verder dienen we als club te beantwoorden aan de (terecht) steeds stijgende eisen van ouders en spelers voor een kwalitatieve jeugdopleiding.

Om de toekomst van het voetbal in Gooik veilig te stellen, heeft KV Kester-Gooik achter de schermen sinds een heel aantal jaren steeds het voortouw genomen om het debat hierover op gang te brengen. Gesprekken werden aangegaan met de sportdienst , met de andere voetbalverenigingen en met het gemeentebestuur. Geleidelijk groeide  de steun en de achterban voor een verbetering van de voetbalinfrastructuur binnen Gooik.

De stand van zaken

In 2017 werd door de gemeente gooik de infrastructuur op de site van Strijland, waar momenteel de damesploeg van VC Strijland nog steeds actief is, aangekocht.

In 2018 werd door het gemeentebestuur het budget voorzien voor de aanleg van een synthetisch veld op deze site. het synthetisch veld zal klaar zijn tegen augustus 2018.

KV Kester-Gooik tekende als enige vereniging in op de ‘toewijzing recht van opstal’ voor de uitbating van de kleedkamers en de kantine op de site Strijland. Op  30 januari 2018 wees de gemeenteraad het recht van opstal definitief toe aan KVKG.

Plannen KV Kester-Gooik – INFRASTRUCTUUR

Om tegemoet te kunnen komen aan het groeiend aantal jeugdleden werden tot op heden zowel de site in Kester (Edingesesteenweg) als de site in Gooik (Lindestraat) gebruikt. Beide accommodaties lijden echter steeds meer onder de tand des tijds. Verder is het als club op termijn financieel onmogelijk om 2 sites te beheren.

KV Kester-Gooik heeft daarom beslist om in verschillende fases werk te maken van een nieuwe accommodatie op de site Strijland:

  • Fase 1 – afbraak van de huidige kleedkamers – voorjaar 2018.
  • Fase 2 – bouwen en volledige afwerking van nieuwe kleedkamers met staantribune tussen het veld en de kleedkamers – zomer 2018.
  • Fase 3 – samen met de kleedkamers zal ook de ruwbouw van de kantine worden voorzien – zomer 2018.
  • Fase 4 – afwerking van de nieuwe kantine – timing zal afhangen van de financiële mogelijkheden.

 

Plannen KV Kester-Gooik – SOCIAAL DRAAGVLAK

Om het sociaal draagvlak van onze club te vergroten, zijn we vastbesloten nieuwe doelgroepen aan te spreken:

  • In 2017 werd een veteranenploeg (U65) opgericht.
  • Vanaf het seizoen 2018-2019 is er ook een verregaande samenwerking voorzien met G-Voetbal.
  • Maar ook een vrouwenteam en wandelvoetbal maken deel uit van de toekomstplannen.

    

Het financiële luik

Het synthetisch veld wordt door de gemeente niet gratis ter beschikking gesteld , maar wordt verhuurd aan verschillende verenigingen. Om aan de noden van onze club alleen al te voldoen, vertegenwoordigt dit jaarlijks een budget van > € 15 000.

Voor de bouw van de kleedkamers en de kantine is er geen enkele tussenkomst. Dus de club dient 100% zelf in te staan voor de financiering er van. Hiervoor hebben we nog een budget nodig van € 200 000.  

WE HEBBEN DUS DE STEUN VAN ONZE LEDEN, SUPPORTERS EN SPONSORS MEER DAN HARD NODIG!

IN DE ANDERE RUBRIEKEN VAN DEZE WEBSITE, ZIET U HOE U DE CLUB KAN STEUNEN.

 

Foto’s